Alle type opgaver udføres med stor fagligt ekspertise.

Lyngs Tømr´en udfører alt arbejde fra

Renovering af dit sommerhus, erhvervsejendom til dit private hjem
 
At renovere et hus er mange ting og der er mange forskellige måder at gøre det på- så derfor er det vigtigt for Lyngs Tøm´ren at alle aspekter indenfor opgaven er snakket igennem. 
 
Inden opgaven påbegyndes vil der blive lavet en forventningsafstemning fra begge parter- med hensyn til- varrighed af opgaven